FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दोस्रो चरणको राहत वितरण सम्पन्न

दंगीशरण गाउँपालिकाले वडा कार्यालयहरु मार्फत दोस्रो चरणसम्मको राहत वितरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस तथा सोको संक्रमणबाट लाग्ने कोभिड-१९ रोकथाम तथा नितरन्त्रणको नेपाल साराकारले निर्णयानुसार जारी रहेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को कारणबाट समस्यामा परेका असंगठि

सेवा करारमा सूचना प्रविधी अधिकृत आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

भ्याक्सिनेटर आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: