FAQs Complain Problems

हाम्रो सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? ५ मा कति अंक दिनुहुन्छ ?

9% (7 votes)
9% (7 votes)
49% (38 votes)
19% (15 votes)
13% (10 votes)
Total votes: 77