FAQs Complain Problems

हाम्रो सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? ५ मा कति अंक दिनुहुन्छ ?

5% (4 votes)
10% (7 votes)
52% (38 votes)
21% (15 votes)
12% (9 votes)
Total votes: 73