FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

७७/७८

बाख्राको साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट बिकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि आबेदन दिने बारेको सुचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)।

दस्तावेज: 

पशुपालक कृषकहरुलाई आवस्यक मेशिनरी औजार/सामाग्रीका लागि आबेदन दिने बारेको सूचना(दोश्रो पटक प्रकाशित) ।

दस्तावेज: 

विभिन्न तालिम/कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना(दोश्रो पटक प्रकाशित)। ।

दस्तावेज: