FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

भूल सुधार गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

श्रीगाउँ अस्पताल भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (२०७७/९/२८ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)

भूलसुधारः यस कार्यालयबाट मिति 2077/09/28 गते नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ठेक्का नं. DRM/NCB/2077/078-09 को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनामा Bid Validity Period = 120 days र Bid Security validity Period = 150 days हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले भूल सुधार गरी सच्याइएको छ ।

दस्तावेज: 

विभिन्न निर्माण कार्यको लागी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (२०७७/८/२८ गतेको नयाँ युगबोध दैनिकमा प्रकाशित)

दस्तावेज: