FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दंगीशरण गाउँपालिका हेकुली दाङको बिषयगत समिति (कार्यसंञ्चालन) कार्यविधि २०७८ ७९-८० 01/18/2023 - 15:07 PDF icon 1.2.1(1).pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको छोरी सम्मान कार्यविधि, २०७९ । ७९-८० 12/04/2022 - 15:01 PDF icon छोरी सम्मान कार्यविधि.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/७९ 07/12/2022 - 12:15 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ती सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 07/11/2022 - 15:15 PDF icon 1657272367-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७४/७५ 05/30/2022 - 17:11 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिखा २०७५.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आपतकालिन कार्य संचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 17:00 PDF icon आपतकालीन कार्य संचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको विपद ब्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/30/2022 - 16:58 PDF icon विवद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको करार प्राविधिक कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 05/30/2022 - 12:17 PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली । ७८/७९ 01/25/2022 - 13:00 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली दंगिशरण ३.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/03/2021 - 11:34 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf

Pages