FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दंगीशरण गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७४/७५ 05/30/2022 - 17:11 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिखा २०७५.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आपतकालिन कार्य संचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 17:00 PDF icon आपतकालीन कार्य संचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको विपद ब्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/30/2022 - 16:58 PDF icon विवद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको करार प्राविधिक कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 05/30/2022 - 12:17 PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली । ७८/७९ 01/25/2022 - 13:00 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली दंगिशरण ३.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 08/03/2021 - 11:34 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 13:50 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 14:13 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 14:12 PDF icon आर्थिक ऐन ०७७.pdf
दंगीशरण गाउँपालिका तथा यस अन्तरगतका वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरुको मापदण्ड ७६/७७ 06/10/2020 - 06:40 PDF icon निर्धारित गरिएका मापडण्ड.pdf

Pages