FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दंगीशरण गाउँपालिकाको सवारी साधन तथा इन्धन सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० । ८०/८१ 03/01/2024 - 10:55 PDF icon दंगीशरण गाउँपालिकाको सवारी साधन तथा इन्धन सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको सूचना, सन्देश तथा लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्बन्धि मापदण्ड, २०८० । ८०/८१ 03/01/2024 - 10:54 PDF icon विज्ञापन वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf
दंगीशरण आधारभुत अस्पताल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० । ८०/८१ 03/01/2024 - 10:52 PDF icon दंगीशरण आधारभूत अस्पताल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८०.pdf
स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०८० । ८०/८१ 12/18/2023 - 16:33 PDF icon स्थानीय-तहमा-कृषि-स्_नातका-प्राविधिक-परिचालन-कार्यविधि-२०८०.pdf
स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०८० । ८०/८१ 12/18/2023 - 16:33 PDF icon स्थानीय-तहमा-कृषि-स्_नातका-प्राविधिक-परिचालन-कार्यविधि-२०८०.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ । ८०/८१ 11/09/2023 - 12:37 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली_.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७। ८०/८१ 11/07/2023 - 11:35 PDF icon दंगीशरण गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ । ७८/७९ 11/01/2023 - 11:09 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को तेश्रो संशोधन, २०८० । ८०/८१ 10/31/2023 - 13:27 PDF icon व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ । ८०/८१ 09/08/2023 - 11:17 PDF icon दंगीशरण गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages