FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको वित्तिय प्रगती प्रतिवेदन सार्वजनिक । ८०/८१ Wednesday, April 10, 2024 - 16:12 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ को तेश्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति सार्वजनिक (1).pdf
आ.व. २०८०/०८१ को दोस्रो त्रैमासिक सम्मको वित्तिय प्रगती प्रतिवेदन सार्वजनिक । ८०/८१ Monday, January 29, 2024 - 15:02 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक सम्मको वित्तिय प्रगती प्रतिवेदन सार्वजनिक.pdf
आ.व. २०७८/७९ को आर्थिक प्रशासन शाखाको पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन । ७७/७८ Sunday, December 19, 2021 - 15:40 PDF icon पहिलो चौमासिक.pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण ईकाइको आ.व. ०७७/०७८ को तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन । ७७/७८ Tuesday, November 9, 2021 - 13:32 PDF icon Dang_Dangisaran_SSNPBudgetForecastingReport.pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण ईकाइको आ.व. ०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन । ७७/७८ Wednesday, January 13, 2021 - 23:22 PDF icon सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण ईकाइ.pdf