FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दंगीशरण गाउँपालिकाको गाउँ सभाको १६ औं अधिवेशनका निर्णयहरू ।

८०/८१ 03/22/2024 - 14:00 PDF icon दंगीशरण गाउँपालिकाको गाउँ सभाको १६ औं अधिवेशनका निर्णयहरू (1).pdf

१५ औं गाउँ सभाको अधिवेशनका निर्णयहरू ।

८०/८१ 01/07/2024 - 13:08 PDF icon गाउँ सभाको १५ औं अधिवेशनका निर्णयहरू.pdf

परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 12/15/2023 - 15:04 PDF icon परिक्षा मिति.pdf

मिति २०८०/०४/०२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

८०/८१ 08/24/2023 - 11:12 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १ मिति २०८०-०४-०४ का निर्णयहरू.pdf

मिति २०७९/१२/०७ गतेको गाउँसभा बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:12 PDF icon हिँउदे अधिबेशन.pdf

मिति २०८०/०३/१० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:08 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०८०-०३-१० को माइन्युट.pdf

मिति २०८०/०३/०७ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:08 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०८०-०३-०७ को माइन्युट (1).pdf

मिति २०८०/०२/१९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:07 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०८०-०२-१९ को माइन्यूट.pdf

मिति २०७९/१२/१९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:05 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०७९-१२-१९ को माइन्युट.pdf

मिति २०७९/१२/०६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:02 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०७९-१२-०६ को माइन्युट.pdf

Pages