FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/27/2021 - 13:10 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. ०७७/७८ वार्षिक कार्यक्रम योजना (रातो किताब)

७७/७८ 08/11/2020 - 20:31 PDF icon रातो किताब ७७-७८.pdf

दंगीशरण गाउँपालिकाको बजेट बक्तव्य ०७७/७८

७७/७८ 06/24/2020 - 14:14 PDF icon बजेट बक्तव्य.pdf

दंगीशरण गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम ०७७/७८

७७/७८ 06/22/2020 - 14:10 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम .pdf

रातो किताब ०७६/७७

७६/७७ 08/08/2019 - 07:09 PDF icon बजेट वक्तव्य ०७६.pdf, PDF icon Red BOOK.pdf

०७६/७७ को बजेटमा अनुमानित आयको विवरण

७६/७७ 08/07/2019 - 20:14 PDF icon आय अनुमान.pdf

आ.व. ०७६/७७ को लागि नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/24/2019 - 16:21 PDF icon निति तथा कार्यक्रम.pdf

दंगीशरण गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 10/06/2018 - 09:45 PDF icon book.pdf

सामाजिक,आर्थिक अभियान अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम

७४/७५ 03/27/2018 - 12:59 PDF icon New Doc 2018-03-27 (3).pdf

बजेट तथा कार्यक्रमको सारांश (सशर्त बाहेक)

७४/७५ 03/27/2018 - 12:45 PDF icon New Doc 2018-03-27 (2).pdf