FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
माघ महिना सम्मको आय व्यय विवरण तथा खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक गरिएको । ८०/८१ माघ व्यय 03/01/2024 - 12:08 PDF icon आय व्यय विवरण.pdf
पौष महिनासम्मको खर्चको फाँटवारी र आय व्यय विवरण । ८०/८१ पुस आय 01/29/2024 - 14:59 PDF icon पुस महिना को खर्चको फाँटवारी.pdf, PDF icon आय व्यय विवरण पुस सम्म.pdf
मंसिर महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी र आय व्यय विवरण । ८०/८१ मंसिर व्यय 01/05/2024 - 10:54 PDF icon AAya Byya bibran.pdf, PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० मंसिर महिना सम्मको खर्चको फाटवारी.pdf
कार्तिक महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी । ८०/८१ कार्तिक व्यय 01/05/2024 - 10:51 PDF icon कात्तिक महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी म.ले.प.फा.नं. २१०.pdf
आ.व. २०७९/८० को आय व्यय को सार्वजनिक । ८०/८१ श्रावण आय 07/21/2023 - 14:43 PDF icon आय व्यय २०७९८०.pdf
२०८० साल बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७९-८० बैसाख व्यय 05/28/2023 - 12:46 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१० खर्चको फाँटवारी 2080 बैशाख महिना.pdf
आ.ब. ०७९/८० को चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७९-८० चैत्र व्यय 04/24/2023 - 12:50 PDF icon खर्चको फाँटवारी-2-14.pdf
आ.व. ०७९/८० को फाल्गुण महिना सम्मको चौमासिक खर्चको फाटँवारी । ७९-८० फाल्गुन व्यय 03/27/2023 - 11:05 PDF icon दोश्रो त्रैमासिक चौमासिक खर्च।।.pdf
आ.व. ०७८/७९ को फाल्गुण महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी । ७९-८० फाल्गुन व्यय 03/27/2023 - 11:04 PDF icon फाल्गुण महिना खर्च फाँटवारी.pdf
माघ महिना सम्मको आम्दानी तथा खर्चको फाँटवारी । ७९-८० माघ व्यय 03/12/2023 - 13:22 PDF icon ilovepdf_merged.pdf

Pages