FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
२०७९ साल जेठ महिनाको खर्चको फांटवारी । ७८/७९ जेठ व्यय 06/15/2022 - 12:12 PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf
२०७८ साल बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ जेठ व्यय 05/23/2022 - 14:37 PDF icon बैशाख महिनाको खर्च फाँटवारी.pdf
२०७८ साल चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ चैत्र व्यय 04/17/2022 - 12:09 PDF icon चैत्र महिनाको खर्च फाँटवारी.pdf
आ.व. ०७८/७९ को चैत्र महिना सम्मको चौमासिक खर्चको फाटँवारी । ७८/७९ चैत्र व्यय 04/17/2022 - 12:08 PDF icon चौमासिक खर्च.pdf
आ.व. ०७८/७९ को हाल सम्मको चौमासिक खर्चको फाटँवारी । ७८/७९ माघ व्यय 02/20/2022 - 14:05 PDF icon चौमासिक खर्च.pdf
आ.ब. २०७८-७९ को माघ महिना सम्मको आम्दानी प्रतिवेदन । ७८/७९ माघ आय 02/20/2022 - 14:02 PDF icon आम्दानी प्रतिवेदन.pdf
२०७८ साल माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ माघ व्यय 02/20/2022 - 14:00 PDF icon माघ महिना खर्चको फाँटवारी.pdf
२०७८ साल पौष महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ माघ व्यय 01/18/2022 - 12:33 PDF icon पौष महिनाको खर्च फांटवारी.pdf
आ.व. ०७८/७९ को दोश्रो त्रैमासिक खर्चको फाटँवारी सार्वजनिक । ७८/७९ माघ व्यय 01/18/2022 - 12:30 PDF icon दोश्रो त्रैमासिक खर्च.pdf
२०७८ साल मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ मंसिर व्यय 12/19/2021 - 15:38 PDF icon मंसिरको फाँटबारी.pdf

Pages