FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.ब. २०७७-७८ को आन्तरिक राजश्वको आम्दानी प्रतिवेदन । ७८/७९ श्रावण आय 08/16/2021 - 15:07 PDF icon आ.ब. २०७७-७८ को आन्तरिक राजश्वको आम्दानी प्रतिवेदन.pdf
विगत पाँच आर्थिक बर्ष (२०७४-७५ देखि २०७८-७९ सम्म) को आय व्यय विवरण । ७८/७९ श्रावण आय 08/16/2021 - 15:03 PDF icon विगत पाँच आर्थिक बर्ष (२०७४-७५ देखि २०७८-७९ सम्म) को आय व्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७७/७८ को बार्षिक खर्चको विवरण । ७७/७८ असार व्यय 07/20/2021 - 16:42 PDF icon खर्चको फाँडवारी.pdf
जेठ महिनाको खर्चको फाँटवारी ७७/७८ जेठ व्यय 06/18/2021 - 15:40 PDF icon खर्च सार्वजनिक जेठ.pdf
बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी ७७/७८ बैसाख व्यय 05/30/2021 - 13:34 PDF icon खर्च सार्वजनिक २०७८ बैशाख.pdf
चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी ७७/७८ चैत्र व्यय 04/19/2021 - 16:14 PDF icon चैत्र महिनाको खर्च सार्वजनिक.pdf
आ.व. ०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक सम्मको खर्चको विवरण । ७६/७७ फाल्गुन व्यय 03/17/2021 - 15:59 PDF icon चौमासिक खर्च.pdf
आ.व. ०७७/७८ पहिलो चौमासिक खर्चको फाँटवारी ७७/७८ कार्तिक व्यय 12/16/2020 - 05:53 PDF icon पहिलो चौमासिक खर्चको फाँटवारी (combined all).pdf
आ.व. ०७६/७७ को वार्षिक आय व्यय विवरण ७६/७७ असार व्यय 08/16/2020 - 11:22 PDF icon कोरोना आय व्यय सार्वजनिक.pdf, PDF icon आय व्ययको विवरण.pdf
०७५/७६ मा भएको खर्चको वार्षिक विवरण ७५/७६ असार व्यय 08/07/2019 - 20:10 PDF icon खर्चको विवरण.pdf