FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा माछा पालनमा यान्त्रिकरण कार्यक्रमका लागी निबेदन दिने बारेको सूचना ।

दस्तावेज: 

५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा वर्षे घाँस टियोसेन्टी/सुडान/बाज्रा बितरण कार्यक्रमका लागी निवेदन दिने बारेको सूचना।

दस्तावेज: 

वडा नं. ४ को ५० प्रतिशत अनुदानमा कम्बाइन मिल वितरण कार्यक्रमको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: