FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

सूचना तथा समाचार

कोभिड विशेष कृषि विकास कार्यक्रम अन्तरगत एक स्थानिय तह एक उत्पादन कार्यक्रम तरकारी खेतीका लागी सम्झौता गर्न आउने बारे सुचना ।

आ.व. ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको लागी राय/सुझाव संकलन सम्बन्धी सूचना

प्रस्तावना स्विकृत गर्ने आशयको सुचना ।

दस्तावेज: