FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

श्रीगाउँ अस्पताल भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (२०७७/९/२८ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)

भूलसुधारः यस कार्यालयबाट मिति 2077/09/28 गते नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ठेक्का नं. DRM/NCB/2077/078-09 को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनामा Bid Validity Period = 120 days र Bid Security validity Period = 150 days हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले भूल सुधार गरी सच्याइएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: