FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०७८/७९ को आय व्यय को सार्वजनिक । ७९-८० असोज आय 10/19/2022 - 16:51 PDF icon SuTRA__078-79 को आय-व्ययको विवरण- खर्च सार्वजनिक.pdf, PDF icon 078-79 को आय-व्ययको विवरण- खर्च सार्वजनिक.pdf
२०७९ साल जेठ महिनाको खर्चको फांटवारी । ७८/७९ जेठ व्यय 06/15/2022 - 12:12 PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf
२०७८ साल बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ जेठ व्यय 05/23/2022 - 14:37 PDF icon बैशाख महिनाको खर्च फाँटवारी.pdf
२०७८ साल चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ चैत्र व्यय 04/17/2022 - 12:09 PDF icon चैत्र महिनाको खर्च फाँटवारी.pdf
आ.व. ०७८/७९ को चैत्र महिना सम्मको चौमासिक खर्चको फाटँवारी । ७८/७९ चैत्र व्यय 04/17/2022 - 12:08 PDF icon चौमासिक खर्च.pdf
आ.व. ०७८/७९ को हाल सम्मको चौमासिक खर्चको फाटँवारी । ७८/७९ माघ व्यय 02/20/2022 - 14:05 PDF icon चौमासिक खर्च.pdf
आ.ब. २०७८-७९ को माघ महिना सम्मको आम्दानी प्रतिवेदन । ७८/७९ माघ आय 02/20/2022 - 14:02 PDF icon आम्दानी प्रतिवेदन.pdf
२०७८ साल माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ माघ व्यय 02/20/2022 - 14:00 PDF icon माघ महिना खर्चको फाँटवारी.pdf
२०७८ साल पौष महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ माघ व्यय 01/18/2022 - 12:33 PDF icon पौष महिनाको खर्च फांटवारी.pdf
आ.व. ०७८/७९ को दोश्रो त्रैमासिक खर्चको फाटँवारी सार्वजनिक । ७८/७९ माघ व्यय 01/18/2022 - 12:30 PDF icon दोश्रो त्रैमासिक खर्च.pdf

Pages