FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. ०७९-८० पुष महिना सम्मको खर्च सार्वजनिक । ७९-८० माघ व्यय 01/18/2023 - 12:32 PDF icon SuTRA__ 079-80 को पुस महिना सम्मको खर्च सार्वजनिक.pdf
आ.व. ०७९/८० को प्रथम चौमासिकको आन्तरिक आय विवरण । ७९-८० कार्तिक आय 12/05/2022 - 12:33 PDF icon आय.pdf
२०७९ साल कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७९-८० कार्तिक व्यय 12/04/2022 - 15:05 PDF icon खर्चको फटवारी (1).pdf
२०७९ साल आस्बिन महिनाको आम्दानी र खर्चको फांटवारी । ७९-८० असोज आय 10/19/2022 - 16:52 PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf, PDF icon आम्दानी प्रतिवेदन_0.pdf
आ.व. २०७८/७९ को आय व्यय को सार्वजनिक । ७९-८० असोज आय 10/19/2022 - 16:51 PDF icon SuTRA__078-79 को आय-व्ययको विवरण- खर्च सार्वजनिक.pdf, PDF icon 078-79 को आय-व्ययको विवरण- खर्च सार्वजनिक.pdf
२०७९ साल जेठ महिनाको खर्चको फांटवारी । ७८/७९ जेठ व्यय 06/15/2022 - 12:12 PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf
२०७८ साल बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ जेठ व्यय 05/23/2022 - 14:37 PDF icon बैशाख महिनाको खर्च फाँटवारी.pdf
२०७८ साल चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ चैत्र व्यय 04/17/2022 - 12:09 PDF icon चैत्र महिनाको खर्च फाँटवारी.pdf
आ.व. ०७८/७९ को चैत्र महिना सम्मको चौमासिक खर्चको फाटँवारी । ७८/७९ चैत्र व्यय 04/17/2022 - 12:08 PDF icon चौमासिक खर्च.pdf
आ.व. ०७८/७९ को हाल सम्मको चौमासिक खर्चको फाटँवारी । ७८/७९ माघ व्यय 02/20/2022 - 14:05 PDF icon चौमासिक खर्च.pdf

Pages