FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
२०७८ साल मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ मंसिर व्यय 12/19/2021 - 15:38 PDF icon मंसिरको फाँटबारी.pdf
२०७८ साल कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ कार्तिक व्यय 11/21/2021 - 15:54 PDF icon खर्चको .pdf
आ.व. ०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक सम्मको खर्चको फाटँवारी । ७८/७९ कार्तिक व्यय 11/03/2021 - 15:55 PDF icon खर्च फाटवारी.pdf
आ.ब. २०७७-७८ को आन्तरिक राजश्वको आम्दानी प्रतिवेदन । ७८/७९ श्रावण आय 08/16/2021 - 15:07 PDF icon आ.ब. २०७७-७८ को आन्तरिक राजश्वको आम्दानी प्रतिवेदन.pdf
विगत पाँच आर्थिक बर्ष (२०७४-७५ देखि २०७८-७९ सम्म) को आय व्यय विवरण । ७८/७९ श्रावण आय 08/16/2021 - 15:03 PDF icon विगत पाँच आर्थिक बर्ष (२०७४-७५ देखि २०७८-७९ सम्म) को आय व्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७७/७८ को बार्षिक खर्चको विवरण । ७७/७८ असार व्यय 07/20/2021 - 16:42 PDF icon खर्चको फाँडवारी.pdf
जेठ महिनाको खर्चको फाँटवारी ७७/७८ जेठ व्यय 06/18/2021 - 15:40 PDF icon खर्च सार्वजनिक जेठ.pdf
बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी ७७/७८ बैसाख व्यय 05/30/2021 - 13:34 PDF icon खर्च सार्वजनिक २०७८ बैशाख.pdf
चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी ७७/७८ चैत्र व्यय 04/19/2021 - 16:14 PDF icon चैत्र महिनाको खर्च सार्वजनिक.pdf
आ.व. ०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक सम्मको खर्चको विवरण । ७६/७७ फाल्गुन व्यय 03/17/2021 - 15:59 PDF icon चौमासिक खर्च.pdf

Pages