FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.ब. २०७८-७९ को माघ महिना सम्मको आम्दानी प्रतिवेदन । ७८/७९ माघ आय 02/20/2022 - 14:02 PDF icon आम्दानी प्रतिवेदन.pdf
२०७८ साल माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ माघ व्यय 02/20/2022 - 14:00 PDF icon माघ महिना खर्चको फाँटवारी.pdf
२०७८ साल पौष महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ माघ व्यय 01/18/2022 - 12:33 PDF icon पौष महिनाको खर्च फांटवारी.pdf
आ.व. ०७८/७९ को दोश्रो त्रैमासिक खर्चको फाटँवारी सार्वजनिक । ७८/७९ माघ व्यय 01/18/2022 - 12:30 PDF icon दोश्रो त्रैमासिक खर्च.pdf
२०७८ साल मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ मंसिर व्यय 12/19/2021 - 15:38 PDF icon मंसिरको फाँटबारी.pdf
२०७८ साल कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ कार्तिक व्यय 11/21/2021 - 15:54 PDF icon खर्चको .pdf
आ.व. ०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक सम्मको खर्चको फाटँवारी । ७८/७९ कार्तिक व्यय 11/03/2021 - 15:55 PDF icon खर्च फाटवारी.pdf
आ.ब. २०७७-७८ को आन्तरिक राजश्वको आम्दानी प्रतिवेदन । ७८/७९ श्रावण आय 08/16/2021 - 15:07 PDF icon आ.ब. २०७७-७८ को आन्तरिक राजश्वको आम्दानी प्रतिवेदन.pdf
विगत पाँच आर्थिक बर्ष (२०७४-७५ देखि २०७८-७९ सम्म) को आय व्यय विवरण । ७८/७९ श्रावण आय 08/16/2021 - 15:03 PDF icon विगत पाँच आर्थिक बर्ष (२०७४-७५ देखि २०७८-७९ सम्म) को आय व्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७७/७८ को बार्षिक खर्चको विवरण । ७७/७८ असार व्यय 07/20/2021 - 16:42 PDF icon खर्चको फाँडवारी.pdf

Pages