FAQs Complain Problems

हाम्रो सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? ५ मा कति अंक दिनुहुन्छ ?

19% (23 votes)
10% (12 votes)
33% (40 votes)
14% (17 votes)
25% (31 votes)
Total votes: 123