FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

हाम्रो सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? ५ मा कति अंक दिनुहुन्छ ?

18% (20 votes)
11% (12 votes)
35% (40 votes)
14% (16 votes)
22% (25 votes)
Total votes: 113