FAQs Complain Problems

हाम्रो सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? ५ मा कति अंक दिनुहुन्छ ?

18% (21 votes)
10% (12 votes)
34% (40 votes)
14% (16 votes)
23% (27 votes)
Total votes: 116