FAQs Complain Problems

हाम्रो सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? ५ मा कति अंक दिनुहुन्छ ?

16% (16 votes)
11% (11 votes)
40% (40 votes)
16% (16 votes)
18% (18 votes)
Total votes: 101