FAQs Complain Problems

हाम्रो सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? ५ मा कति अंक दिनुहुन्छ ?

14% (13 votes)
12% (11 votes)
41% (38 votes)
16% (15 votes)
16% (15 votes)
Total votes: 92