FAQs Complain Problems

हाम्रो सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? ५ मा कति अंक दिनुहुन्छ ?

11% (9 votes)
11% (9 votes)
46% (38 votes)
18% (15 votes)
13% (11 votes)
Total votes: 82