FAQs Complain Problems

हाम्रो सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? ५ मा कति अंक दिनुहुन्छ ?

18% (19 votes)
11% (12 votes)
37% (40 votes)
15% (16 votes)
19% (20 votes)
Total votes: 107