FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

E-TDS को बिवरण ।

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को 1.5 % कर कट्टी रकम बैंक दाखिला गरि online E -TDS गरिएको बिवरण आफनो फर्म अथवा PAN नम्बर बाट हेर्न सकिन्छ ।

दस्तावेज: 

Pages