FAQs Complain Problems

कार्यालय परिसर

Read More

थारु संग्रहालय , चखौरा

Read More

विरेन्द्र मावि हेकुली परिसर , पृष्ठभूमीमा ऐतिहासिक राजाकोट

Read More

स्वास्थ्य चौकी हेकुली

Read More

थोपा सिचाई तथा मल्चिङ प्लास्टिक अनुदान सहयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

फलफूल बगैचा स्थापना सहयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बाख्राको साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि आबेदन दिने बारेको सुचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)।

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५७८२०९६०
उपाध्यक्ष
९८४४९३५०६६

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८४४९७८२११
सूचना अधिकारी
९८४७८४३५९१

भिडियो